Wednesday, September 18, 2013

<~ still praying, hoping, trying, smiling!


Dari blognya Azure Azalea. >_<

Allahumma Aamiin Ya Allahu Jabbar. 
Laa haula walaa quwwata illa billah.

Wujudkan dalam nyata 
jika menjadi penulis adalah yang terbaik untuk saya.


No comments:

Post a Comment