Friday, July 18, 2014

Berhentilah!


Saya benci keributan. Saya benci orang-orang yang suka berteriak. Saya benci sekali. Dan lebih benci lagi ketika mereka berteriak kepada orang yang mereka sayang. Mengapa harus berteriak?

Jkrt, 190714 

No comments:

Post a Comment