Saturday, June 15, 2013

Pada Doa Tiba-tibaDi penghujung Lail
Aku seperti me-list doa
setelah puja-puji ada semoga

tiba-tiba

"Ya Allah yang Maha Penyayang, 
jadikanlah aku wanita yang penyayang,
menyayangi-mencintai yang kelak menjadi
anak-anakku.
Yang lahir dari rahimku
ataupun 
rahim dunia yang tak mampu mengasuhnya."

Aamiin.


Subuh, 15/06/13


2 comments: