Tuesday, August 11, 2015

Jangan Jatuh Cinta Pada Penulis


wanita pecemburu yang terbakar hatinya
masuk ke dalam goa bersembunyi. menangis seperti
hujan orang mati. berkalikali jatuh cinta
berkalikali patah hati. penulis yang didamba
membukukan dua puluh lima puisi tentang
perempuan. bukan dia.

 Ckrg, 110815

No comments:

Post a Comment